لینک های دسترسی

اقتصاد: ادامه نگرانی سرمایه گزاران با وجود نجات یک کمپنی بزرگ بیمه


بدست گرفتن ادارۀ بزرگترين کمپني بيمۀ جهان بنام آ ، آي ، جي، توسط حکومت، در کاهش نگراني سرمايه داران، اثر کمتر داشت و بانکها هنوز هم براي دادن قرضه بي ميل اند.

با وجود تقدیم ۸۵ مليارد دالر قرض عاجل که به کمپنی بزرگ امريکن انتر نشنل گروپ، شاخص های عمدۀ اسهام امريکا در اوايل امروز چهارشنبه تا دو فيصد نزول کرد.

شاخصهای اسهام اروپايی نيز در اوايل روز در حال نزول بوده است.

در پايان امروز، با وجود موافقه بانکهای مرکزی آسيا در اهدای پول بيشتر به بازار های مالی شان، بازار های اسهام این کشور ها هنوز هم با شاخص های مختلطی رویر بود.

XS
SM
MD
LG