لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان، اردوی افغان و قوای بين المللی - توقف حملات جهت رسیدگی به کودکان


طالبان، اردوی افغان و قوای نظامی بين المللی ميگويند حملات شانرا امروز يکشنبه که مصادف بروز بين المللی، متوقف خواهند ساخت

ظرف سه روز ديگرهزار ها کارمند صحی به همه ولايات متشنج و آسيب پذير در جنوب افغانسنان خواهند رفت تا ۱٫۸ ميليون طفل نوزاد و خردسال آن ولايات را علیه مرض پوليو یا فلج کودکان تزریق کنند.

مبارزه عليه مرض پوليو در هفته قبل به دنبال قتل دو داکتر افغان که برای موسسه صحی جهان در افغانستان کار ميکردند، مختصراً معوق قرار گرفت.

خانم سونا باری، سخنگوی پروگرام « ابتکار امحای جهانی پولويوی سازمان صحی جهان» به صداي امريکا گفت نمايندگی هاي تعاوني موسسه ملل متحد و جوامع محلي افغان تصميم گرفتند جهت حفظ جان کودکان به پيکار بمقابل مرض پوليو ادامه دهند.

موصوفه ميگويد اميدوار و معتقد است که جوانب در گير جنگ از تقاضای موسسه ملل متحد برای قبول يک روز آرامش لبیک گفته و به تزريق کنندگان واکسين اجازه دهند کارشان را درامن ادامه دهند .

"روز ۲۱ سپتمبر يک روز با اهمیت است زيرا این روز، روز بين المللي صلح است و ما از اين روز همواره استفاده کرده ايم تا بديگران بگوئيم بيائيد با هم یکجا به کودکان رسيدگي و کمک نماییم. ما از رهبر تيم های واکسين خود اطلاع گرفته ايم که در جنوب، بخاطر حفظ جان کارمندان خود ما، شايد نتوانيم به همه خردسالان رسيدگي کنيم."

افغانستان يکي از چهار کشور جهان است که دارایی پوليوی همه گير است. ساير کشور ها هند، پاکستان و نايجريا میباشند.

سازمان صحي جهان در سال جاری ۱۸ مورد وقوع پوليو را در افغانستان تائيد کرده است. اکثریت اين موارد در جنوب و مناطق شرقی افغانستان دست داده که در آن خشونت ها قوي بوده و کارمندان صحی اکثر در خطر قراردارند.

باري ميگويد در بين هر چهار کشور، افغانستان تنها کشوری است که به جلوگيری گسترش وايروس فلج کننده مرض پوليو در کودکان نزديک شده است. اما او اعتراف کرد که تزريق کنندگان واکسين پوليو در سال جاری ، نظر به عدم موجوديت امنيت تا کنون نتوانسته اند به يک صد هزار کودک در جنوب افغانستان رسيدگي کنند.

از سال ۱۹۸۸ ببعد که موسسه صحي جهان مبارزه جهت ريشه کن ساختن پوليو را در سطح جهاني سردست گرفت، سالانه حدود ۳۵۰ هزار طفل از اثر اين مرض فلج شده اند. قسمت زياد جهان اکنون از وجود مرض پوليو عاري شده است.

در سال جاري سازمان صحي جهان از ۱۲۰۰ مورد ابتلاي خردسالان به مرض پوليو گذارش داده است و اعلام کرده که بيشتراز نصف آن درکشورافريفائي نايجريا بوده است.

XS
SM
MD
LG