لینک های دسترسی

حمله طيارۀ بدون پيلوت، شش نفر را  در پاکستان کشت


مقامات پاکستاني ميگويند يک طيارۀ بدون پيلوت بر خانه در مناطق شمالغرب پاکستان راکت شليک کرده و شش نفر را بهلاکت رسانيد.

مقامات ميگويند در بين کشته شدگان، تندران خارجی موجود است.

اين واقعه در وزير ستان شمالي، منطقۀ قبايلي همسرحد با افغانستان، بوقوع پيوست. وزیرستان شمالی، منحیث مرکز تندروان طالبان و القاعده شناخته ميشود.

حملات هوايی ايالات متحده در داخل خاک پاکستان، در هفته های اخير، موضوع داغ بحث بین پاکستان و ایالات متحذه بوده است.

آصف علی زرداری، رئيس جمهور پاکستان، حملات ادعا شده را تخطی از تماميت ارضی پاکستان خوانده است.

در يک خبر ديگر، مقامات و عساکر پاکستانی، به حمايت هليکوپتر جنگی ۱۳ تندرو طالب را در منطقۀ قبايلي باجور واقع در جنوب غرب آنکشورکشته اند.

قوای نظامی پاکستان ميگويد، سعی دارد تندروان از منطقه براند.

XS
SM
MD
LG