لینک های دسترسی

Breaking News

روزانه بيش از ۹۰۰ حمله قلبی در ايالات متحده رخ ميدهد


طبق گزارش انجمن امراض قلبي امريکا، روزانه بيش از ۹۰۰ حمله قلبي در ايالات متحده رخ ميدهد. تقريبا نصف اين حملات قلبي غير مترقبه بوده و در خارج از شفاخانه ها، اتفاق مي افتد. در بسا موارد، اگر کمک هاي عاجل بمريض برسد، ميتوان از مرگ جلوگيري نمود.

(مليندا سميت) خبرنگار صداي امريکا، میگوید محل حمله قلبي، تاثير بسياري در نجات مريض دارد.

امکان آن ميرود که ضربان قلب بدون کدام هشدار قبلي، متوقف شود، داکتر (گراهام نيکول) از يونيورستي واشنتگن در مورد ميگويد:

«سکته قلبي، متوقف شدن فعاليت هاي ميخانيکي قلب است.»

داکتر نيکول و ديگر همکارانش در پوهنتون واشنگتن در شهر سياتل حداقل ۲۰ هزار قضيه سکته قلبي را در ۱۰ ساحه امريکا و کانادا، مورد مطالعه قرار داده اند. و گزارش اين مطالعه در نشريه انجمن طبي امريکا بچاپ رسيده است.

دانشمندان دريافتند که در اين ۱۰ ساحه، کارکنان کمک هاي عاجل و يا مردم اطراف مريض، براي نيمي از مريضان در خود محليکه حمله قلبي رخ داده است کمک نموده اند. و کمتر از هزار نفر نجات يافته اند.

داکتر (نيکول) و ديگر همکارانش به اين نتيجه رسيدند که احتمال زنده ماندن مريضي که دچار سکته قلبي شده است به محل حادثه ارتباط مستقيم دارد. وي ميگويد:

«دانستن انواع و اقسام حملات قلبي در جامعه، گام مهمي براي کاهش خاليگاه ها در مراقبت از يک مريض قلبي ميباشد.»

تفاوت ها بين مناطق محلي برعلاوه اينکه براي مريضان قلبي خطرناک ميباشد ، تفاوت ها بين آمادگي تيم هاي عاجل صحي در منطقه را نيز نشان ميدهد. داکتر (نيکول) ميگويد:

«بعضي از جوامع بايد براي مردم اطلاعات لازمه را براي شناسايي و عکس العمل در مقابل حوادث اضطراري، فراهم نمايند. جوامع ديگر براي بهبود بخشيدن گروه هاي محلي پاسخ به حوادث اضطراري، بايد توجه بيشتر نمايند.»

اگر شيوه هاي نجات و مراقبت هاي پيشرفته صحي در سه تا پنج دقيقه اول سکته قلبي صورت بگيرد، احتمال نجات مريض بمراتب بيشتر ميگردد.

(سي پي آر) يا تعليمات نجات از حملات قلبي، و استفاده از آله برق دادن قلب يا (اي اف دي) براي نجات مريض از مرگ، تاثير بسزا دارد.

داکتر (نيکول) و همکارانش دريافتند که فقط ۲۵ در صد از مريضانيکه تحت مطالعه قرار داده اند، در محل حادثه برايشان (سي پي آر) داده شده است، آنهم توسط افراديکه در محل بودند. دليل اين ميزان کم شايد آن باشد که يکي تعدادي از مريضان در خانه و زمانيکه تنها بوده اند، دچار سکته قلبي شده اند و دليل ديگر شايد آن باشد که تعداد کافي مردم از تعليمات (سي پي آر) بهره مند نگرديده اند.

XS
SM
MD
LG