لینک های دسترسی

اتهام ارتباط احمد ولی کرزی با قاچاق مواد مخدر


اخیراً روزنامه های غربی برادر عالی ترین مقام دولتی افغانستان را متهم به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر نموده است. اگرچه این اولین باری نیست که چنین خبری سرخط روزنامه های امریکایی میگردد، ولی دولت افغانستان همواره این اتهامات را بدلیل نبود شواهد رد کرده است.

در پهلوی سایر روزنامه های غربی، روزنامه نیویارک تایمز که یکی از معتبر ترین منابع خبری جهان است، بتاریخ پنجم اکتوبر مطلبی را منتشر ساخت که در آن احمد ولی کرزی، برادر رئیس جمهور افغانستان را متهم به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر ساخت.

سیاه مک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این مطلب را رد میکند.

آقای سیامک متن مقاله روزنامه نیویارک تایمز را ناقص دانسته گفت مقاله حاوی اشتباهات از لحاظ حقایق و ارقام بوده است.

ولی میر احمد جوینده یکی از اعضای شورای ملی افغانستان بدین باور است که تعداد زیاد اقارب مقامات بلند پایه دولتی در افغانستان دست به فعالیت غیر قانونیی میزنند تا برای خود پول کمائی نمایند.

آقای جوینده میگوید نشر چنین مطلبی در حالیکه افغانستان در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری میباشد، تاثیر گزار میتواند باشد که به عقیده او حامد کرزی خود باید درین مورد جدیت اختیار نماید.

آقای جوینده میگوید رئیس جمهور کرزی حین عهده دار شدن مقام ریاست جمهوری وعده نمود که دارائی های اشخاص بلند پایه دولتی را ثبت نماید تا از آن طریق در کم ساختن فساد از جانب مقامات کاهش صورت گیرد، ولی تا کنون چنین کاری صورت نگرفته است.

XS
SM
MD
LG