لینک های دسترسی

Breaking News

گروه حامیان آزادی مطبوعات، محکومیت کامبخش را  رد کرد


يک گروه حامی آزادی مطبوعات، محکومیت ژوناليست جوان افغان را که به نوشتن مقالات توهين آميز به دين اسلام ملزم است، محکوم نموده است.

گزارشگران بدون سرحد، محکومیت پرويز کامبخش به بيست سال حبس، را امروز چهارشنبه طی یک بيانیه منتشر نمودند.

محکمۀ استيناف کابل محکومیت اعدام کامبخش را رد کرد، اما الزام کفر گويی عليۀ کامبخش را که يک سال زندان را سپری کرده است، تائيد نمود.

اين گروه ميگويد، برای کامبخش اجازه داشتن را وکيل داده شد، اما به گفته این گروه، جريان محاکمه، بنابر فقدان شواهد و مدارک و تحريف آيدا لوژي، ناقص بوده است.

گروه گزارشگران بدون سرحد ميگويد اين قضيه نفوذ بيناد گرايان را بر سيستم قضايی افغانستان بر ملا میسازد.

وکيل دعوای کامبخش ميگويد، وی در محکمۀ عالی استيناف طلب خواهد شد.

XS
SM
MD
LG