لینک های دسترسی

تحقیقات در مورد 'هلاکت بیست افغان' در حمله هوایی ناتو


مقامات افغاني اين گزارش ها را تحت تحقيق قرار داده اند که يک حملۀ هوائي قواي ائتلاف حد اقل ۲۳ محافظ امنيتي را بقتل رسانيده است.

قواي نظامي ايالات متحده ميگويد يک حملۀ هوائي امروزي در ولايت غزني تندروان را هلاک ساخت. اردوي امريکا ميگويد گزمۀ ائتلاف بعد ازان خواستار حمايت هوائي شد که مورد حمله قرار گرفت.

مقامات افغاني در منطقه ميگويند قربانيان محافظيني بودند که از يک پروژۀ ساختماني محافظت مينمودند.

بروز يکشنبه در کابل، يک کانديد سابق رياتس جمهوري افغانستان و پسر يک معاون بانک که در حدود يک هفته قبل بطور جداگانه اختطاف شده بودند، نجات داده شدند.

امرالله صالح، رئيس امنيت ملي افغانستان گفت همايون شاه آصفي و عبداللطيف در جائي که گروگان گيرندگان آنها را نگهداري ميکردند، يافت شدند.

مقامات هشت نفر را بارايطه باين قضيه دستگير کرده اند.

همچنان در کابل مقامات قتل يک تبعۀ برتانيه و يک شهروند افريقاي جنوبي را که براي شرکت پستي و باربري DHL کار ميکردند، تحت تحقيق قرار داده اند.

بروز شنبه يک محافظ امنيتي افغان شرکت DHL، مدير شرکت در افغانستان و معاونش را در خارج دفتر شان بقتل رسانيد. اين محافظ متعاقباً انتحار کرد. طالبان هرنوع دست داشتن درين قتل را تکذيب کرده است.

همچنان در کابل گيل ويليمز، يک برتانوي متولد افريقاي جنوبي که توسط طالبان کشته شده بود بروز يکشنبه در کابل در قبرستان تاريخي برتانوي ها بخاک سپرده شد. اقارب اين مقتول متعاقباً با حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان ملاقات کردند.

گروۀ طالبان گفت اين خانم جوان را بخاطري در هفتۀ گذشته بقتل رسانيد که گروۀ برتانوي استخدام کنندۀ او مسيحيت را تبليغ ميکرد. اين گروه که به افغان هاي معلول کمک ميکند اتهام تبليغ مسيحيت را تکذيب کرده است.

XS
SM
MD
LG