لینک های دسترسی

افغانستان و پاکستان موافقه نمودند با طالبان مذاکره کنند


مامورين افغانستان و پاکستان و رهبران سياسي وقبايلي امروز در اسلام آباد موافقه کردند که بخاطر کاهش خشونت در امتداد سرحد مشترک دوکشور، مذاکرات با تندروان طالبان را آغاز کنند.

مقامات هردو کشور براي برقراري تماس با گروه هاي شورشي، شورا هاي مشترک قبايلي را تشکيل خواهند داد.

اين موافقه بعد از دو روز مذاکرۀ که بنام جرگۀ کوچک مسمي شده بود، اعلان شد.

روزنامۀ وال ستريت ژورنال گزارش داده که ايالات متحده نيز بخاطر ثبات بخشيدن بمناطق قبايلي، مذاکره با بعضي عناصر طالبان را تحت بررسي قرارداده است.

گزارش، به گفتۀ مقامات نظامي و قصر سفيد اشاره ميکند که گفته اند در حاليکه وضع در سرحدات به وخامت ميگرايد، واشنگتن پاليسي اش تحت غور قرارداده است.

بروز دوشنبه ، اشتراک کنندگان حين افتتاحیه ين جلسۀ دو روزه، برتصميم شان مبني بر ريشه کن ساختن دهشت افگني و تندر رويي در هردو جناح سرحد تاکيد نمودند.

شاه محمود قريشي وزير خارجۀ پاکستان و عضو هياتت اکستان گفت تشدد طلبي درامتداد سرحدات بايد از طريق ديپلوماسي حل گردد.

فاروق وردک عضو هيات افغانستان گفت اين مذاکرات درطرق رسيدگي وشکل گيري مبارزه با افزايش خشونت هاي تندروان کمک خواهد کرد.

پنجاه سياستمدار، موسفيدان و رهبران مذهبي نمايندۀ هردو کشور در اين مذاکرات اشتراک داشتند.

اين جلسه نشست تعقيبيۀ جرگۀ بزرگيست که يکسال قبل در کابل داير شده بود در آن جرگه هردوجانب تعهد نموده بودندکه اجازه ندهند که کشور هايشان بحيث مراکز تمرين و پناهگاه دهشت افگني مبدل شود.

XS
SM
MD
LG