لینک های دسترسی

امریکا: تندروان پایپ لاین آب بغداد را منفجر ساختند.قوای نظامی ایالات متحده میگوید از اثر منفجر شدن پایپ لاین عمدۀ آب بغداد، صدها هزار تن از ساکنین بغداد فاقد آب آشامیدنی هستند.

قوای نظامی میگوید انفجار دیشبی یک سوراخ به قطر ۴۵ سانتی متر در پایپ لاین آب آشامیدنی که برای مناطق احمدیه، روسفا و کراده آب فراهم میکرد، ایجاد کرده است.

شورشیان اکثراً زیربناهائی چون پایپ های انتقال آب و لین های برق را هدف قرار میدهند ولی این حملات درین اواخر کاهش یافته است.

همچنان امروز، قوای نظامی ایالات متحده گفت، قوای ائتلاف یک عضو کلیدی دیگر شبکۀ اصایب اهل الحق تحت الحمایۀ ایران را دستگیر نموده است.

یک بیانیه تعداد تندروان بهره مند از حمایت ایران را که در ماۀ جاری دستگیر شده اند، ۳۹ نفر خوانده است.

بیانیه علاوه کرد که قوای ائتلاف همچنان تقریباً نیم ملیون دالر را ضبط کرده که به حملات دهشت افگنی تخصیص داده شده بود.

XS
SM
MD
LG