لینک های دسترسی

Breaking News

پارلمان ایران وزیر داخلۀ آنکشور را مواخذه نمود


پارلمان ایران، علی کوردان، وزیر داخلۀ آنکشور را بعد از اعتراف وی در مورد داشتن شهادت نامۀ افتخاری از یونیورستی آکسفورد مورد مواخذه قرارداد.

قانون گذاران ایرانی امروز سه شنبه با رای ۲۴۷ در برابر ۱۸۸ کوردان را برطرف کرده و در مورد مواخذه وی رای دادند.

در اوایل هفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران که در مراسم امروزی اشتراک نکرده بود، به مطبوعات ایران گفته بود که وی مخالف این تدبیر است.

اما علاوه کرده بود که وی پارلمان ایران را شریک حکومت تلقی میکند.

بر طرفی وزیر داخلۀ ایران شکستی برای احمدی نژاد تلقی میشود. منتقدین میانه رو با تعدادی از محافظه کاران در بر طرفی کوردان یکجا بوده اند.

در عین زمان این اقدام رئیس جمهور را در زمینۀ اخذ تصویب پارلمان درمورد تمام کابینه اش نزدیکتر میسازد.

قوانین ایران چنین اقدام رازمانی لازمی میداند که بیش از نصف اعضای پارلمان بر طرف گردند.

برطرفی کوردان دهمین تغیر در کابینۀ ۲۱ عضوی ایران است.

XS
SM
MD
LG