لینک های دسترسی

Breaking News

بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان ربح بانکی را کاهش دادند


بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا در مبارزه علیۀ بحران مالی جهان و تهدید بطی شدن اقتصاد، نرخ ربح بانکی شان را کاهش دادند.

بانک انگلستان امروز نرخ ربح قروض را به پیمانۀ یک و نیم فیصد کاهش داده و ربح بانکی را در پائین ترین حد طی نیم قرن رسانید.

مقامات بانک مرکزی اروپا نیز ربح بانکی خود را به پیمانۀ نیم فیصد کاهش دادند.

بانک های مرکزی و مقامات اقتصادی در سراسر جهان نگرانی داشتند که قیود بر اعطای قرضه که نشانۀ بارز بحران اقتصادی است، فعالیت های سرمایه گزاری و تجارت را متوقف ساخته و اقتصاد را بطی و بطی تر خواهد ساخت.

مقامات بانک های مرکزی میگویند ربح های پائین تر بانکی، بانک ها را تشویق خواهد کرد تا به همدیگر و به تشبثات قرضه داده و رشد اقتصادی را تحریک کنند.

به تعقیب این اعلامیه در اواسط روز شاخص های اسهام اروپائی و اسهام ایالات متحده پائین بود.

XS
SM
MD
LG