لینک های دسترسی

مقاله از سید طیب جواد و حسین حقانی، سفرای افغانستان و پاکستان در ایالات متحده


روزنامه وال استریت ژورنال - مقاله از جانب سید طیب جواد و حسین حقانی سفیر پاکستان در ایالات متحده.

این دو سفیر در این مقاله مشترک گفته اند:

"رئیس جمهور حامد کرزی و آصف علی زرداری، رئیس جمهور تازه انتخاب شده پاکستان، منحیث متحدین مشترک ایالات متحده، در یک جبهه متحد، قویاً متعهد به مبارزه علیه دهشت افگنی اند. ما ضرورت داریم، برای جلوگیری دهشت افگنان از بهره برداری از فقر شدیدی که مناطق قبایلی افغانستان و پاکستان در گیر آن اند، راه های حلی جستجو کنیم.

این امر اهیمت زیاد دارد. مردمانی بی ضاعت، نا امید و بیچاره نیستند. مردمانی که به معارف عامه اعتماد دارند، جهت تعلیم کودکان شان به مدرسه های سیاسی رو نمی آورند. مردمانی که دارای مشاغل و کار های خوب اند، به دهشت افگنان پناهگاه نمی دهند. رشد و ترقی، یکی از مهمترین عناصر ثبات سیاسی بوده و بالنوبه، در امر درهم شکستن تعصب و دهشت افگنی، یک امر نهایت مهم است"

روزنامه وال ستریت ژورنال به ادامه از این مقاله چنین گذارش میدهد:

درین مورد، مسوده قانونی ترتیب یافته است. این مسوده، به طرفداری هر دو حزب، از جانب سناتور Maria Cantwell از دیموکرات، از ایالت واشنگتن، و Chris Van HJollen از حرب دیموکرات و نماینده در کانگرس از ایالت مری لند ترتیب یافته است. این مسوده به منطقه سرحدی پاکستان و افغانستان اجازه خواهد شد، منسوجات، صنایع دستی، قالین، جواهر و سایر اشیا را تولید و به ایالات متحده، بدون پرداخت محصول گمرک، ارسال دارد.

در شعاع این نظر، حقوق کارگران حمایه خواهد شد و این کار به باشندگان محل عواید مشروع و پایداری را که راه های بدیل از پیوستن به دهشت افگنان و حمایت از آنها و همچنان تندروان است، را تضمین خواهد کرد.

این حوزه ها همچنان اقتصاد پاکستان و افغانستان را به همدیگر نزدیکتر خواهد ساخت و باعث تزئید همکاری و تداخل بین شان خواهد شد.

وال استریت ژورنال، بعد از مقاله متشره سفرای افغانستان و پاکستان در ایالات متحده نقل قول می کند:

"تجارت بین دو کشور در سالهای اخیر بطور چشمگیر افزایش یافته است. صادرات پاکستانی به افغانستان در شش سال اخیر از ۲۵ میلیون به ۱٫۲ میلیارد دالر تزئیید یافته است.

جان نگروپونتی، معین وزارت خارجه ایالات متحده گفته است: "این پروگرام ها باعث رشد و ارتقای ممتد انکشاف اقتصادی اهالی در ساحات فقیر نشین واقع در مرکز جنگ علیه دهشت افگنی و مواد مخدر خواهد شد."

سناتور Joe Biden از حزب دیموکرات و معاون تعین شده براک اوبا ما برای ریاست جمهوری ایالات متحده، که از ایالت نیوجرسی نمایندگی می کند، و سناتور Richard Logar از حزب جمهوری خواه، عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا، تشدید تجارت و انکشاف اقتصادی را برای ایجاد یک دیموکراسی با ثبات در آسیای مرکزی و جنوبی یک اولویت میخوانند.

وال ستریت ژورنال از قول سفرای افغانسنان و پاکستان در مقاله مشترک شان در آن روزنامه میگوید که "زمان تعمیل و تطبیق این نظریه اکنون فرا رسبده است."

سفرای دو کشور افغانستان و پاکستان در مقاله مشترک شان در روزنامه وال ستریت ژورنال از کانگرس ایالات متحده تقاضا کرده اند، برای تصویب این مسوده به سرعت دست بکار گردند. تصویب این مسوده، تائیید این امر خواهد بود که امریکا یک متحد مورد اعتماد است.

و اینکه در جنگ علیه دهشت افگنی، به اقدامات دیگری - علاوه بر عملیات نظامی، ضرورت است.

مقاله بنشر رسیده در وال ستریت ژورنال در اخیر از بینظیر بوتور صدر اعظم فقید پاکستان نقل قول کرده که در کتاب «آشتی» خود که بعد از مرگش به نشر رسید، گفته است: "افراط گرائی در نظام دیکتاتوری رونق یافته و زریعه فقر، و نادانی و نومیدی نیرو میگیرد."

XS
SM
MD
LG