لینک های دسترسی

اولین پرواز حجاج افغان به صوب عربستان سعودی


اولین پرواز حجاج افغان، شامل دوصد و هفت تن زایر، امروز چهار شنبه کابل را به مقصد عربستان سعودی ترک گفتند.

مسوولین میگویند امسال سی هزار نفر جهت ادای فریضه حج، عازم عربستان سعودی میگردند.

آنان میگویند هر چند به مراسم حج ۲۲ روز باقی مانده است، اما با آن هم به همکاری عربستان سعودی و حکومت افغانستان روزانه ۱۴۲۵ حاجی را به مدینه منوره انتقال داده خواهند شد.

نعمت الله شهرانی، وزیر حج و اوقاف افغانستان، در محفلی که به مناسبت اولین پرواز حجاج در ترمینال میدان هوایی کابل ترتیب گردیده بود گفت: برای ۳۰۰۰۰ هزار تن از حجاج افغان که شامل چهار صد تن عالم دین به حیث رهنما، ۶۰ داکتر و امکانات بود و باش میباشد، در عربستان سعودی تدارکاتی در نظر شده است.

داکتر عمر زاخیل وال، سر پرست وزارت هوا نوردی و مشاور اقتصادی رییس جمهور کرزی، در این محفل گفت هر چند در این ماموریت، فرصت اندک بود، اما توانسته است در جریان دو روز، تمام امکانات را برای انتقال حجاج مهیا نماید.

اولین پرواز ۲۰۷ نفری حجاج افغان از ولایت بلخ به کابل و از کابل به سوی عربستان سعودی، در بعد از ظهر امروز چهار شنبه صورت گرفت.

XS
SM
MD
LG