لینک های دسترسی

۲۳ نفر در انهدام یک پل در کشمیر مفقود الاثر اند


پولیس کشمیر تحت کنترول هند میگوید حد اقل ۲۳ نفر بدنبال انهدام یک پل جدیداً اعمار شده بر یک دریای یخبندان همالیا، مفقود الاثر گردیدند.

این حادثه امروز یکشنبه در خارج از شهر یوری در صد کیلومتری غربی شهرعمدۀ سیرینگر بوقوع پیوست.

این پل در نزدیکی سرحد ایکه هند و پاکستان را از هم جدا میسازد، موقعیت دارد.

مامورین میگویند عملیات نجات جریان داشته اما تا کنون اثری از اجساد یا افرادیکه جان بسلامت برده باشند، دیده نمی شود.

سبب انهدام این پل هم تا کنون معلوم نیست.

XS
SM
MD
LG