لینک های دسترسی

حقوق بشر خواهان محاکمه صاحب منصبان پولیس هند بخاطر شکنجه مسلمانان شده است


یک سازمان حقوق بشر از هند میخواهد تا علیۀ صاحب منصبان پولیس در آنکشور که باساس ادعا ها، سال گذشته مردان مسلمان را بعد از یک سلسله بم گزاری ها در ایالت حیدر آباد شکنجه کرده اند، به عدالت بکشاند.

گروه ناظر حقوق بشر طی نشر بیانیۀ امروز سه شنبه گفته است که قوای پولیس در ایالت اندیرا پردیش حدود ۱۰۰ مسلمان را بعد از انفجارات بم در ماه می سال ۲۰۰۷ جمع آوری و بازداشت کرده اند.

این گروه میگوید، پولیس تعدادی از این مسلمانان را بشدت لت وکوب کرده، آنها را تکان های برقی داده و آنان را از پا آویزان کرده است.

سازمان ناظر حقوق بشر میگوید، پولیس همچنان تهدید کرده که اقارب زن زندانیان را شکنجه خواهد کرد.

گروه ناظر حقوق بشر میگوید، هر چند مقامات اذعان داشته اند که شکنجه صورت گرفته است و برای شکنجه شدگان حدود شش صد دالر جبران خساره پرداخته شده، ولی حکومت هند هیچ پولیس متهم را محاکمه نکرده اند.

XS
SM
MD
LG