لینک های دسترسی

حملۀ راکتی ایالات متحده چهار نفر را در پاکستان هلاک ساخت


مامورین استخباراتی میگویند یک حملۀ مظنون راکت ایالات متحده در منطقۀ آشوب زدۀ شمالغرب پاکستان، حد اقل چهار تندرو، بشمول تعدادی از جنگجویان خارجی را هلاک ساخته است.

آنها میگویند، این حمله بیک خانه در منطقۀ بنو اصابت کرد. بنو بخشی از ایالت سرحد شمالغرب و همسرحد با مناطق نیمه خود مختار قبایلیست که در گذشته نیز هدف حملات راکت ایالات متحده بوده است. چندین تن دیگر نیز طی این حملۀ شب هنگام زخمی شدند.

مقامات پاکستان گفته اند ایالات متحده حدود ۲۰ حملۀ راکت را در مناطق شمالغرب آن کشور که بحیث پناهگاه مصئون جنگجویان القاعده و طالبان تلقی میشود، انجام داده است.

اسلام آباد در مورد حملات ایالات متحده اعتراض کرده گفته است که چنین حملات، طرفداری عامه را از مساعی حکومت در جنگ علیه دهشت افگنی، تحت شعاع قرار میدهد.

حملات هوایی، روابط بین امریکا و پاکستان مکدر ساخته است. اما روزنامۀ واشنگتن پوست میگوید که دو جانب در ماه سپتمبر بیک موافقۀ تاکتیکی نایل شدند - موافقه که انجام حملات بر پاکستان را اجازه میددهد.

ولی شاه محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان این گزارش را تکذیب کرده است.

XS
SM
MD
LG