لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار در یک مارکیت در افغانستان اهالی را هلاک ساخت.


امروز بمی در یک مارکیت در شرق افغانستان منفجر شده حد اقل دو نفر ملکی را کشت و تصادمات جداگانه باعث هلاکت عساکر ناتو شد.

گزارش ها حاکیست که این انفجار در نزدیک یک بازار در ولایت خوست ظاهراً یک دسته از جنگجویان طرفدار حکومت را هدف قرار داده بود. حد اقل ۱۶ نفر ملکی درین انفجار مجروح گردیدند.

در عین زمان قوای نظامی ایالات متحده میگوید

که قوای تحت رهبری ایالات متحده چهار تندرو را وقتی کشت که در ولایت فراه در جستجوی یک قوماندان طالبان بود.

قوای نظامی میگوید عساکر همچنان ده شورشی را بعد ازان کشتند که در جریان یک گزمه در ولایت هلمند هدف گلوله باری تندروان قرار گرفتند.

و قوای نظامی فرانسه میگوید که یکی از عساکر آن قوا امروز در یک انفجار در نزدیک کابل بقتل رسید. حد اقل یک عسکر دیگر در یک انفجار بم جراحات جدی برداشت. این بم وقتی منفجر شد که یک دسته از عساکر فرانسوی دران منطقه در جنوب کابل گزمه میکردند.

در یک واقعۀ جداگانه مقامات میگویند از اثر پرتاب یک بم دستی بروز جمعه در یک محفل عروسی در ولایت پروان حد اقل ۶۲ نفر مجروح شدند. مقامات میگویند آنها این حمله را که شاید یک خصومت فبیلوی باشد، تحت تحقیق قرار میدهند.

ایالات متحده در مورد شورش روزافزون طالبان اظهار نگرانی کرده و میخواهد تعداد عساکر را در افغانستان در آستانۀ انتخابات سال آینده بیشتر سازند.

در عین زمان، یک هیئت که از ۱۵ کشور عضو شورای امنیت ملل متحد نمایندگی میکند، یک سفر یک هفته ای دریافت حقایق را در افغانستان آغاز کرد.

مقامات میگویند این هیئت ملل متحد اوضاع بشری و تعهدات بین المللی را برای کمک به افغانستان مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

XS
SM
MD
LG