لینک های دسترسی

در مظاهرات در یمن چندین نفر مجروح شدند


قوای امنیتی یمن بمنظور درهم شکستن یک اجتماع هزاران مظاهره چی که خواستار مقاطعه با انتخابات پارلمانی بودند، گلوله باری های هشداریه نمود.

طبق گزارش، در جریان تصادمات امروزی در صنعا، پایتخت یمن، چندین نفر مجروح شدند. هزاران احتجاج کننده در صنعا اجتماع نموده بودند تا مخالفت شان را با انتخابات مجوزۀ ماۀ اپریل ابراز کنند.

آنها میگویند در انتخابات اشتراک نخواهند کرد، مگر اینکه حکومت قانون انتخابات را اصلاح کند تا از تقلب جلوگیری شود.

امروز در جنوب یمن، وسایل نشراتی خارجی گزارش داد که از اثر انفجار بمی که در یک موترسیکل تعبیه شده بود، دو نفر کشته شدند.

آژانس خبرگزاری رویتر از قول مقامات امنیتی گزارش داد که مقتولین تندروان اسلامیست بودند که بمی را که حمل میکردند، بطور تصادفی منفجر گردید.

XS
SM
MD
LG