لینک های دسترسی

در جنگ ها در یک شهر نایجریا بیش از ۳۰۰ نفر کشته شده است.


گزارش ها از شهر جوس در مناطق مرکزی نایجریا حاکیست که درتصادمات در قبال انتخابات بین گروه های فرقوی و مذهبی رقیب بیش از ۳۰۰ نفر کشته شده اند.

مسیحیان و مسلمانان برای دومین روز مسلسل در شهر جوس نایجریا که ساکنین از گلوله باری های متفرق و حریق خانه ها و عمارات گزارش میدهند، جنگیدند.

مقامات صلیب سرخ نایجریا میگویند بیش از ۳۰۰ نفر مجروح شده اند.

حکومت ایالتی امروز قیود ۲۴ ساعته را بر گشت و گزار وضع کرده بعساکر هدایت داد بمنظور تعمیل این مقررات هرکسی را برون از خانه های شان دیدند جابجا هدف قرار دهند. این ناآرامی بدنبال یک مناقشه روی انتخابات محلی آغاز یافت.

XS
SM
MD
LG