لینک های دسترسی

دو عسکر  امریکایی در افغانستان تحت تحقیق قرار گرفته اند


نظامیان ایالات متحده میگویند دو عسکر ایالات متحده مستقر در افغانستان را تحت تحقیق داده اند.

ادعا میشود این عساکر با زندانیان افغان بد رفتاری کرده اند.

اردوی ایالات متحده امروز بیانیۀ انتشار داد و گفت فیصله خواهد کرد آیا شواهد کافی برای محاکمۀ این دو عسکر، وجود دارد یا نه.

این تحقیقات در پایگاه ایالات متحده در شرق افغانستان بعمل می آید و به تعقیب تحقیقات اداری قبلاً در سال جاری صورت میگیرد.

اردوی ایالات متحده میگوید این تحقیق بعد از کسب گزارش در مورد بد رفتاری با زندانیان، براه افتاد.

XS
SM
MD
LG