لینک های دسترسی

Breaking News

چین و ایالات متحده جهت تمویل تجارت ۲۰ ملیارد دالر تعهد کردند.


چین و ایالات متحده دو روز مذاکرات اقتصادی بسویۀ عالی را در بیجنگ با این تعهد تکمیل کردند که برای تقویۀ تجارت بین المللی، ۲۰ ملیارد دالر مصرف کنند.

این مذاکرات استراتیژیک اقتصادی امروز در بیجنگ در حالی خاتمه یافت که دو جانب در مورد موضوعات انرژی و پروژه های محیط زیست توافقاتی را امضا کردند. هردو جانب تعهد نمودند که در قسمت تقویۀ نظام اقتصادی جهانی همکاری کرده و علیۀ محافظه طلبی تجارتی مبارزه کنند.

هنری پالسن، وزیر خزائن ایالات متحده که ریاست هیئت واشنگتن را بعهده داشت میگوید ۲۰ ملیارد دالر برای وارد کنندگان دارای اعتبار در کشورهای رو بانکشاف فراهم خواهد شد تا صادرات ایالات متحده و چین را تمویل کنند.

پالسن قبل از آغاز جلسات موقف واشنگتن را در قسمت اصلاح پول رایج برای بیجنگ یک بار دیگر تائید کرد. ایالات متحده میگوید که چین ارزش یوان، پول مروج خود را پائین نگهداشته برای صادر کنندگان چین یک امتیاز غیرمنصفانه را فراهم کرده و بمازاد تجارتی چین افزوده است.

XS
SM
MD
LG