لینک های دسترسی

لاری های نظامی ناتو در پشاور به آتش کشیده شدند


تندروان پاکستانی وسایط نظامی را که نیرو های ناتو در افغانستان از آن استفاده مینمودند، طعمه حریق نمودند. پولیس میگوید تندروان پاکستانی امروز یکشنبه، ۹۶ عراده لاری که وسایط نظامی را به نیروهای خارجی در افغانستان حمل مینمود، در شهر پشاور طعمه حریق نمودند.

نگهبانان این ایستگاه اکمالاتی میگویند، آنها تحت حملهء بیش از ٢٠٠ تندرو قرار گرفتند که بر دو ترمینل در رنگ رود پشاور - جائیکه لاری ها توقف داده شده بود، حمله نمودند.

محمد یک تن از نگهبانان: "این افراد حوالی ساعت سه شب آمده و شروع به آتش باری کردند. بعداً با ریختن تیل، محل را به آتش کشیدند."

اکمالات توسط همین لاری ها از طریق پاکستان و بیشتر آن از طریق دره خیبر که از کوههای بین پشاور و تورخم عبور مینماید، به کشور محاط به خشکه افغانستان منتقل میگردد.

نگهبان همچنان علاوه کرد که تندروان در جریان حمله شعار های ضد امریکای میدادند و بعد از داخل شدن به ترمینل، نگهبان را خلع سلاح نمودند.

به گفته یک پولیس، حدود سی حمله کننده مسلح با تفنگ و راکت بر این محل حمله نمودند و باعث کشته شدن یک نگهبان و تخریب ٦٢ عراده وسایط نقلیه گردیدند.

ولی کفایت الله خان مدیر این ترمینل میگوید در این حادثه ١٠٦ عراده وسایط از بین رفته است.

"آنها از راکت استفاده کرده و در نتیجه ترمینل خسارات زیادی را متقبل گردید. در این حادثه ٩٦ لاری و شش کانتینر به شمول کانتینر های به ارتفاع ۴٠ فوت، جیپ، لاری، و لاری های اطفائیه نیز از بین رفته است."

نشانه های نگران کننده ای وجود دارد که امسال تندروان اسلامی در مناطق دور تر از منطقه ای قبائیلی - جائیکه طالبان و القاعده از ان نشئت نموده اند، گسترش یافته است.

یک تن از قومندانان پولیس پشاور میگوید حکومت پلان اجرای عملیات بر چنین افراد بی بند و بار را در آینده نزدیک دارد.

XS
SM
MD
LG