لینک های دسترسی

ایران راکت جدیدی را آزمایش کرد


ایران میگوید، در جریان تمرینات بحری شش روزه در بحیرۀ ُعمان، یک راکت جدید را آزمایش کرده است.

رادیوی دولتی ایران امروز یکشنبه خبر داد که مقامات نظامی آنکشور یک راکت برد متوسط را بروز شنبه از یک کشتی جنگی در آبهای نزدیک سرحد ایران و پاکستان آزمایش کرده اند.

ایران هفتۀ گذشته آغاز تمرینات بحری را اعلام کرده بود.

ایالات متحده و متحدین غربی آن، ایران را به سعی در تولید سلاح ذروی ملزم میدانند و آزمایش راکت جدید را بحیث بخشی از پروگرام ذروی آنکشور میدانند.

ایران اصرار دارد که پروگرام ذروی آنکشور مقاصد صلح آمیز داشته و از مساعی انکشاف تکنالوژی ذروی دست نخواهد کشید.

XS
SM
MD
LG