لینک های دسترسی

Breaking News

واکسین جدید برای علاج مرض ملریا


واکسین جدید برای علاج مرض ملریا

دو گزارش جدید از کینیا و تانزانیا نشان میدهد که واکسین جدید ملریا چانس مبتلا شدن یک طفل را به ملاریا، ۵۰ فیصد پایین میآورد - طوریکه این امر میدان را برای آزمایشات وسیعتری باز میکند. محققین امیدوار اند شواهد یقینی لازم را برای تأیید آنچه اولین واکسین برای این مرض خواهد بود، فراهم کند.

این یگانه واکسین ملاریا است که به مرحلۀ آزمایش رسیده است.

چندین نوع پرازیت ملاریا وجود دارد که همه توسط پشه ها به انسان انتقال داده میشوند. برای آزمایشات به پیمانۀ وسیع، محققین در نظر دارند ۱۲ الی ۱۶ هزار طفل را در چندین کشور افریقایی در سال ۲۰۰۹ شامل برنامه سازند.

کودکانیکه طی این برنامه واکسین میشوند، برای حد اقل سه سال بعد از تطبیق واکسین تحت نظارت قرار میگیرند.

در آزمایش تانزانیا که درسال ۲۰۰۶ آغاز گردید محققین برای ۳۴۰ کودک بین ۸ الی ۱۶ هفته یک سلسلۀ روتین واکسین های زمان طفولیت را تطبیق نمودند.

محققین همچنان بطور اتفاقی در نیمی ازین کودکان واکسین ملاریا را تطبیق نمودند و برای دیگران واکسین های ضد هیپاتیت یا التهاب جگر داده شد.

بعد از تطبیق آخرین واکسین محققین صحت این کودکان را بطور متوسط برای نه ماه تعقیب و نظارت نمودند.

در جریان این آزمایش ۸ تن از اطفالی که واکسین ملاریا در نزد شان تطبیق شده و بیست تن ایکه واکسین هیپاتیت گرفته بودند، به ملاریا مصاب شدند.

با در نظرداشت خبط های احصاییوی محققین دریافتند که تطبیق واکسین ملاریا چانس مبتلا شدن به ملاریا را درنزد اطفال به نیم کاهش داد.

آزمایشات دیگر در مورد نتایج مشابه را بدست داد. کارشناسان به این نظر استند که اگر روزی واکسین ملاریا تولید گردد، نتایج آن قابل ملاحظه خواهد بود.

بقول یکی از مسئولین صحی تانزانیا، آنکشور سالانه شاهد ۱۸ ملیون واقۀ ملاریا میباشد و اگر اقدامی ازین نوع بتواند شمار این وقوعات را به نیم پایین بیاورد، نتایج آن مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG