لینک های دسترسی

Breaking News

صدراعظم برتانیه به افغانستان مواصلت کرد.


صدراعظم برتانیه بدون اطلاع قبلی بکابل مواصلت نموده و با حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان مذاکره کرده است.

آقای برون طی یک کنفرانس مطبوعاتی با آقای کرزی، پلان های آیندۀ جنگ علیۀ تندروان طالب را مورد بحث قرار داد.

او جهت کمک به ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹، مبلغ ده ملیون دالر کمک تعهد کرد.

آقای برون قبل از سفر بکابل، از یک پایگاۀ نظامی برتانیه در ولایت هلمند دیدن کرده علیۀ دو انفجار بم صحبت کرد که بروز جمعه باعث قتل چهار عسکر برتانوی شده بود.

صدراعظم برتانیه طالبان را بخاطر استفاده از یک پسر ۱۳ ساله در حملۀ انتحاری علیۀ سه عسکر برتانوی تقبیح نمود. و یک عسکر دیگر پیادۀ بحریه در انفجار جداگانه ای در جنوب سنگین بقتل رسید.

آقای برون بخاطر چنان تاکتیک ها اظهار تنفر و انزجار نمود.

مقامات نظامی برتانیه میگویند صدراعظم برتانیه هیچگاه بخط مقدم جبهۀ جنگ در افغانستان این قدر نزدیک نشده بود.

در سایر نقاط جنوب افغانستان، ناتو گفت عساکر آن قوا بروز جمعه بر یک موتر بس که بسرعت حرکت میکرد و به فیرهای هشداریه اعتنا نکرد، آتش گشوده حد اقل سه سرنشین ملکی آن را بقتل رسانید.

اتحادیۀ ناتو میگوید عساکر گزمۀ پیاده وقتی بس از شاهراۀ کابل قندهار منحرف و بسوی عساکر روان شد، فیر های هشداریه نمودند.

XS
SM
MD
LG