لینک های دسترسی

Breaking News

رشوه ستانی والی ایالت ایلنای و پاسخ اوباما در مورد


هفته قبل، راد بلاگوییویچ، ولی ایالت ایلنای، از طرف مأمورین فدرال بجرم فساد اداری، توقیف گردید. قضیۀ موصوف، شامل اتهام رشوه ستانی برای تعین جانشین کُرسئ براک اوباما، رئیس جمهور مُنتخب، در مجلس سنا میباشد.

والی الینای، صلاحیت دارد شخصی را موقتاً به کرسئ سابق براک اوباما، بگمارد. پتریک فیتسجرالد، مدعی العموم ایالات متحده در شیکاگو اظهار داشت، اتهامات وارده بر گورنر موصوف، بر اقای اوباما، اتهامی وارد نمیکند.

ریس جمهور منتخب بروز پنجشنبه با خبر نگاران در شیکاگو صحبت کرد تا سناتور سابق (تام د شل) را بحیث وزیر صحیۀ کابینه اش، اعلام دارد.

اما بیشتر سوالات از وی پیرامون موضوع رشوه ستانئ والی ایلنای بود.

براک او اوباما گفت: "آنچه من میخواهم انجام دهم دریافت حقایق در مورد احتمال تماس دفتر انتقالی من با دفتر والی است. اما آنچه را من در مورد آن متیقن هستم این است که دفتر ما، در مورد کُرسئ من در مجلس سنا، به هیچ صورتی دخالتی نداشته است. در اینمورد من بکُلی مطمئن هستم."

اوباما همچنان والی ایلنوی خواست که استعفی دهد.

لیسا مدیگان، مدعی العموم الینای، بروز جمعه از محکمۀ عالئ آن ایالت، تقاضای فوق العاده بعمل آورد. موصوفه در خواست نمود که والی موقتاً برکنار ساخته شود.

XS
SM
MD
LG