لینک های دسترسی

انتخابات پارلمانی در ترکمنستان


رای دهندگان در ترکمنستان امروز یکشنبه برای انتخاب اعضای پارلمان، عازم مراکز رای دهی هستند. و حکومت میگوید این گامی است بسوی دیموکراسی.

اما منتقدین، این انتخابات را رد کرده آنرا تقلبی خوانده اند.

مقامات میگویند حدود دو ملیون افراد واجد شرایط رای دهی، در بعد از ظهر، آرای شانرا به صندوقهای رای انداختند.

اکثریت ۲۸۸ کاندید، برای ۱۲۵ کرسی پارلمان، و هشت عضو حزب دیموکراتیک ترکمنستان و طرفدار رئیس جمهور، شامل این انتخابات اند.

ملل متحد میگوید همراه با ایالات متحده و اروپا با ارسال ناظرین به ترکمنستان، عملیه انتخابات را نظارت خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG