لینک های دسترسی

رئیس جمهور پاکستان سفر خود را به افغانستان بتعویق انداخت.


آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان سفر خود را به افغانستان جهت مذاکره روی تقویۀ مساعی ضد دهشت افگنی در امتداد سرحد مشترک دو کشور، بتعویق افگنده است.

قرار بود آقای زرداری با حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان ملاقات نماید ولی مقامات افغانی امروز گفتند که این سفر بنا بخرابی وضع جوی فسخ گردید. آنها نگفتند که این سفر چه وقت بوقوع خواهد پیوست.

در هفتۀ جاری یک احتجاج بزرگ در پشاور بمقابل کمک به عساکر ایالات متحده و ناتو در افغانستان، صورت گرفت.

در حدود پنج هزار احتجاج کننده از حزب جماعت اسلامی پاکستان بروز پنجشنبه در سراسر پشاور راه پیمائی نموده علیۀ ایالات متحده شعار میدادند. آنها از حکومت تقاضا کردند تا گذرگاۀ خیبر را که یک راۀ حیاتی مورد استفادۀ قوای غربی جهت انتقال تدارکات به افغانستان است، مسدود نماید.

احتجاج کنندگان گفتند مهمات و بم از طریق پاکستان به افغانستان انتقال داده میشود تا علیۀ اهالی پاکستان استعمال گردد، که اشاره ای بود به حملات مظنون قوای نظامی ایالات متحده بر تندروان در پاکستان.

XS
SM
MD
LG