لینک های دسترسی

بش به شرکت های موتر سازی کمک عرضه کرده خواستار تغیرات شد.


جورج بش، رئیس جمهور ایالات متحده به شرکت های موتر سازی کشور ملیاردها دالر قرضه عرضه کرد تا جهت تجدید تشکیلات، برای مدتی بقا کنند و بتوانند در جهان رقابت نمایند. ولی در بدل آن تقاضا میکند که امتیازات وسیعی را قایل شوند.

واشنگتن بزودی ۱۳ ملیارد و ۴۰۰ ملیون دالر قرضه عرضه کرده و چهار ملیارد دالر دیگر نیز در ماۀ فبروری فراهم خواهد نمود.

آقای بش گفت برای اینکه این پلان کار بدهد همۀ بخش های صنعت موتر سازی، که شامل کارگران، اداره، قرضه دهندگان و سایرین است، باید امتیازاتی را قایل شوند. این شرکت ها باید مزد کارگران را کاهش بدهد، طیارات رؤسای شرکت ها را بفروشند و برای بعضی از دارندگان اسهام و صندوق وجهی متقاعدین بعوض پول نقد، اسهام شرکت را بدهند.

شرکت ها تا آخر ماۀ مارچ وقت دارند پلانی را طرح نمایند که شرکت های شان را قابل بقا سازد ورنه مجبور خواهند بود تا قرضه را فوراً پرداخت کنند.

XS
SM
MD
LG