لینک های دسترسی

حکمروایان نظامی گینی قراردادهای معادن را هدف قرار داده اند.


حکمروایان نظامی گینی وعده داده اند تا همۀ قراردادهای معادن کشور را از نزدیک تحت غور قرار دهند.

موسی کمارا، تورن قوای نظامی، رهبر این دستۀ نظامیون میگوید همۀ فعالیت های معادن را تعلیق کرده و هر قراردادی را که حکومت سابق درست ترتیب نکرده باشد، تعدیل خواهد کرد.

او همچنان بار دیگر تعهد نمود که فساد اداری را سرکوب خواهد کرد و میگوید هرکسی که گنهگار ثابت شد مجازات شدید خواهد دید.

این کشور غرب افریقا بزرگترین ذخایر المونیم جهان را و همچنان ذخایر الماس، آهن و نکل را داراست. بعضی از شرکت های بزرگ معادن دران کشور فعالیت میکند.

این اعلامیه در حالی صادر شد که حکومت نظامی امروز بمنظور کسب پشتیبانی جامعۀ بین المللی برای کودتای بدون خونریزی شان از نمایندگان جامعۀ بین المللی دعوت کرده تا با آنها ملاقات نمایند.

رهبران این دستۀ نظامیون از نمایندگان ملل متحد، گروۀ هشت کشور عمدۀ صنعتی جهان، اتحادیۀ اروپائی و اتحادیۀ افریقائی دعوت نموده اند تا در کانکری، پایتخت گینی ملاقات کنند.

رهبران کودتا امروز بطور جداگانه با رهبران احزاب سیاسی گینی و گروه های جامعۀ مدنی ملاقات میکنند.

XS
SM
MD
LG