لینک های دسترسی

۱۰ ملیون دالر کمک برتانیه به اهالی باریکه غزه


برتانیه ده ملیون دالر کمک عاجل را برای باریکۀ غزه تعهد نموده و تلفات انسانی حملۀ اسرائیل برای قلمرو فلسطینی ها را «غیرقابل قبول» خوانده است.

دگلس الکساندر، وزیر امور مساعدت برتانیه، طی بیانیۀ امروزی اش گفت، هزاران تن در رنج وعذاب اند و وضع بشری در آنجا با گذشت هر ساعت، بد تر میشود.

او در مورد کاهش ضروریات طبی که شفاخانه ها و سایر خدمات اساسی و ضروری در باریکۀ غزه را متاثر ساخته، اظهار نگرانی کرده است.

اسرائیل میگوید، مبارزۀ نظامی آنکشور دفاع قابل توجیه علیۀ حملات توسط تندروان فلسطینی گروه حماس میباشد؛ اما قدرتهای جهان و گروه های حقوق بشر دربارۀ وضع بشری در غزه که با محاصرۀ همسایگانش اسرائیل و مصر برای حدود یکسال مواجه بوده، نگران اند.

وزارت خارجۀ یونان امروز گفت دو طیارۀ حامل سی تٌن ضروریات طبی را به تل ابیب خواهد فرستاد تا بعد به باریکۀ غزه انتقال داده شود.

XS
SM
MD
LG