لینک های دسترسی

ادامه حملات و تجمع تانکها و عساکر اسرائیل در سرحد با باریکه غزه


تانک ها و عساکر اسرائیل در سرحد بین اسرائیل و باریکه عزه در حالی تجمع کرده اند که طیارات جنگی اسرائیل بر مواضع مظنون حماس در اراضی غزه، برای ششمین روز پیهم، حمله میکنند.

از جانب دیگر، مامورین اسرائیلی امروز پنجشنبه بر این که عساکر اسرائیلی را بداخل خاک فلسطینیها سوق دهند یا نه، مذاکره میکنند.

در عین حال، راکتهای اسرائیل که از هوا و بحر شلیک میشوند، عمارات حکومتی حماس و تونل های قاچاقبری و مواضع پرتاب راکت های حماس را تخریب کردند.

حملات هوائی قوای اسرائیل حد اقل ۴۰۰ فلسطینی را کشته و تقریباً دو هزار تن دیگر را زخمی ساخته است.

موسسه ملل متحد میگوید حدود یک ربع کشته شدگان را اهالی ملکی تشکیل میدهد.

حملات راکتی حماس از روز شنبه بدین سو، چهار اسرائیلی را کشته است.

رهبران جهان از اوضاع بشری موجوده در باریکه غزه، ابراز نگرانی کرده و جهت اختتام خشونت، مساعی دیپلوماتیک شانرا تشدید داده اند.

XS
SM
MD
LG