لینک های دسترسی

Breaking News

دومین روز قطع صدور گاز روسیه به اوکرائین


در حالیکه مقامات روسیه و اوکرائین در صدد یافتن یک راۀ حل برای اختلاف روی قیمت گاز طبیعی هستند، روسیه برای دومین روز صدور گاز را به اوکرائین قطع نموده است.

ڤیکتور یوشنکو، رئیس جمهور اوکرائین میگوید انتظار میرود مذاکرات با روسیه تا چند روز دیگر از سر گرفته شود و تا تاریخ هفتم جنوری توافقی به امضا برسد.

آقای یوشنکو در حالی صحبت میکرد که وزارت خارجۀ اوکرائین نمایندگان خود را به پایتخت های کشورهای اروپائی اعزام نمود تا این بحران را مورد بحث قرار دهند. روسیه امروز بنوبۀ خود خواستار تشکیل یک جلسۀ عاجل پارلمان اروپائی شد تا شکایات خود را مطرح نماید.

امروز از قلت گاز در اوکرائین، که میگوید تا ماۀ اپریل گاز کافی دارد، گزارش داده نشد. باوجود اتهامات جدید روسیه کبنی بر سرقت گاز توسط اوکرائین، سایر کشورهای اروپائی که تصدی گاز پروم روسیه برای شان گاز طبیعی فراهم میکند گزارش دادند که انتقال گاز عادی بود.

در حالی که هردو جانب در صدد تحکیم موقف های شان برای چانه زدن هستند، الکسی ملر، رئیس گاز پروم گفت هیئت آن شرکت در مذاکرات تقاضا میکند که قیمت گاز برای سال ۲۰۰۹، برای هزار متر مکعب گاز ۴۱۸ دالر باید باشد.

XS
SM
MD
LG