لینک های دسترسی

اوباما - طرز تقرب جدید در رابطه با ایران


بیانات ایران در مورد عکس العمل به تغیرات اوباما ایران میگوید منتظر است ببیند براک اوباما، رئیس جمهور منتخب تغیراتی را که در مورد روش ایالات متحده بمقابل ایران وعده داد بود، براه می اندازد یا نه.

حسن قشقوی، سخنگوی وزارت خارجۀ ایران امروز گفت ایران بهر تغیری پاسخ مناسب خواهد داد.

آقای اوباما دیروز طی یک مصاحبه با تلویزیون ایالات متحده تعهد کرد طرز تقرب جدیدی را بمقابل ایران اتخاذ میکند که با تماس آغاز خواهد شد.

رئیس جمهور منتخب گفت بعقیدۀ او ایران بزرگترین چالش برای حکومتش خواهد بود و احتمال دارد جامعۀ بین المللی سر مشق خود را در قسمت چگونگی تقرب به اوضاع از ایالات متحده دریافت کند.

ایالات متحده و ایران طی تقریباً ۲۹ سال گذشته، از وقتی که محصلین تندرو در قبال براه افتادن انقلاب اسلامی، سفارت ایالات متحده را در تهران اشغال کردند، مناسبات دپلوماتیک نداشته اند.

آقای اوباما میگوید ایران و پروگرام ذروی مورد مناقشۀ آن تهدیدی را متوجه میسازد ولی گفته است که با رهبران ایران مذاکره خواهد نمود.

ایالات متحده و یک قسمت زیاد جهان غرب معتقدند که ایران کوشش میکند اسلحۀ ذروی تولید نماید.

ایران میگوید پروگرام ذروی آن کشور صرف برای مقاصد ملکی میباشد.

XS
SM
MD
LG