لینک های دسترسی

پیشروی اسرایل به غزه و سفر سر منشی ملل متحد به منطقه


در خلال پیشروی اسرائیل بسوی شهر غزه، عساکر اسرائیلی امروز در شهر غزه به جنگ های شدید خیابانی با تندروان فلسطینی مشغول اند.

همچنان بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد به شرق میانه سفر میکند تا بر یک آتش بس فوری فشار وارد کند.

قوای زمینی اسرائیل، بحمایت هلیکوپتر های توپ دار بسوی منطقۀ پر نفوس تل الحوا، پیشروی میکند، ولی تا بحال بمرکز بزرگترین شهر این قلمرو نرسیده است.

قوای نظامی اسرائیل میگوید، طیارات جنگی در جریان شب بر بیش از ۶۰ هدف حمله کرد. این اهداف، شامل ساحات پرتاب راکت، تاسیسات ذخیرۀ اسلحه، مواضع قوماندانی حماس و تونل های مورد استفادۀ قاچاق اسلحه در سراسر سرحد با مصر میباشد.

کارمندان طبی فلسطینی میگویند درین حملات هوائی حد اقل ۱۲ نفر کشته شده اند.

مجموعاً، بیش از ۹۰۰ فلسطینی و حد اقل ۱۳ اسرائیلی در جریان ۱۸ روز منازعه، که اسرائیل میگوید بمنظور متوقف ساختن شلیک راکت های حماس بر اهالی در جنوب اسرائیل بقتل رسیده اند.

آقای بان این بحران را با رهبران در اسرائیل، کرانۀ غربی رود اردن، اردن، ترکیه، سوریه، لبنان و کویت مورد بحث قرار خواهد داد.

او گفت بر هردو جانب فشار وارد میکند تا یک قطعنامۀ شورای امنیت را، که هفتۀ گذشته تصویب گردید و خواستار آتش بس فوری میشود، بپذیرند.

XS
SM
MD
LG