لینک های دسترسی

ادامه مساعی برای استقرار آتش بس در غزه


اموس گیلاد، فرستاده وزارت دفاع اسرائیل، جهت مذاکره بر پلان مصر در مورد استقرار آتش بس در باریکه غزه، وارد مصر شده است.

نمایندگان حماس بروز چهار چهارشنبه با میانجی های مصری در قاهره ملاقات کردند.

صلاح البرداویم، سخنگوی حماس، میگوید خطوط عمومی این پلان را رد نمیکند، اما او حاضر نشد پلان را قبول کند. او گفت حماس قبلاً نظریات اش را ابراز داشته و اینک در انتظار پاسخ اسرائیل است.

در عین حال، بان کی موون، سرمنشی موسسه ملل متحد، منحیث جز از مسافرت اش به منطقه برای رسیدگی به جنگ در غزه امروز پنجشنبه وارد اسرائیل شد.

بان میگوید، رقم تلفات ناشی از جنگ غیر قابل تحمل شده است. او بروز چهارشنبه در مصر و متعاقبا در اردون مذاکراتی را انجام داد و تقاضا های خود را برای استقرار آتش بس فوری تکرار کرد.

مامورین مصری میگویند، پلان آنها حاوی هر دو گونه آتش بس موقت و دراز مدت است.

همچنلن این پلان حاوی باز شدن گذرگاه های سرحدی غزه و خروج قوای اسرائیل از خاک غزه است. پلان مرتبه مصر، هرگاه پذیرفته شود، همچنان خواستار اعزام ناظرین بین المللی به غزه میباشد.

XS
SM
MD
LG