لینک های دسترسی

گشایش مجدد مکاتب در غزه


هزاران کودک در باریکۀ غزه بمکاتب شان که در جریان تهاجم اسرائیل بر تندروان حماس دران قلمرو فلسطینی مسدود شده بود، باز میگردند.

مکاتبی را که ملل متحد اداره میکند امروز بعد از تقریباً یک ماه تعطیل بخاطر خشونت، دوباره باز گردید. از بعضی از مکاتب در جریان منازعه بحیث پناه گاه استفاده میشد و چندین مکتب هدف آتش باری قرار گرفته بود.

در جریان تهاجم ۲۲ روزه که با آتش بس روز یکشنبه از هردو جانب خاتمه یافت در حدود ۱۳۰۰ فلسطینی کشته شدند.

جان هومز، رئیس امور بشری ملل متحد تعداد تلفات را تکان دهنده خواند.

او در حالیکه توجه را بر مساعی بازسازی معطوف ساخته میگوید اسرائیل به بعضی از تدارکات چون مواد غذائی و طبی اجازه داده تا روزمره به غزه انتقال داده شود، ولی او میگوید بکمک بیشتر ضرورت است.

اسرائیل راه بندان غزه را در پاسخ بحملات راکت تندروان فلسطینی تشدید نمود.

XS
SM
MD
LG