لینک های دسترسی

Breaking News

حمله در بلوچستان یک عابر را هلاک ساخت


پولیس پاکستان میگوید، حملۀ با استفاده از بم دستی که هدف آن افراد امنیتی بود، در بلوچستان یک عابر را هلاک و حد اقل شش تن دیگر را زخمی ساخت.

مقامات می گویند حملۀ کنندگان ناشناس بروز یکشنبه بسوی یک گزمۀ پولیس در ایالت بلوچستان همسرحد با ایران و افغانستان، بم دستی را پرتاب کردند.

بم دستی به هدف اصابت نکرده و در نزدیکی عابرین جاده انفجار کرد.

هیچ کسی مسئولیت این حمله را ادعا نکرده است. پولیس در مورد این واقعه تحقیق میکند.

از سال ۲۰۰۴ که خشونت ها در بلوچستان آغاز یافته اسا، صد ها نفر کشته شده اند.

شورشیان خواهان خود مختاری سیاسی منطقه بوده و همچنان در منافع منابع طبیعی منطقه تقاضای سهم بیشتری را دارند.

XS
SM
MD
LG