لینک های دسترسی

Breaking News

حمله هوای اسرایل یک تندرو فلسطینی را هلاک ساخت


مقامات امور صحی در غزه میگویند حملۀ هوائی اسرائیل بر یک موتر، یک تندرو فلسطینی را هلاک ساخت.

این مقامات میگویند، حد اقل سه نفر دیگر درین حمله که امروز در رفح در نزدیکی سرحد مصر صورت گرفت، مجروح گردیدند.

اسرائیل صرف چند ساعت بعد از آن اهداف حماس را در باریکۀ غزه بمبارد کرد که کابینۀ آن کشور بروز یکشنبه تهدید نمود که بحملات تازۀ راکت فلسطینیان بر جنوب اسرائیل، پاسخ شدید و نامتناسب خواهد داد.

حماس گفت طیارات اسرائیل بر یک ساختمان خالی ماموریت پولیس و حد اقل شش تونل که برای قاچاق اسلحه و مواد از مصر به قلمرو فلسطینی استعمال میشد، حمله کرد.

قبلاً تندروان فلطسینی حد اقل هفت راکت و مرمی های هاوان را بر اسرائیل شلیک کرده دو نفر را مجروح ساختند.

حماس مسؤلیت حملات را بعهده نگرفته است، ولی آنرا محکوم هم نکرده است. مسؤلیت بعضی از حملات را اعضای گروۀ تندرو لوای شهدای الاقصی، بعهده گرفته است.

XS
SM
MD
LG