لینک های دسترسی

Breaking News

حذف نام گروه 'مجاهدین خلق' از لست سازمان های دهشت افگن و احتجاج ایران


آژانس های خبری ایران میگوید حکومت ایران سفرای خود را از دول اتحادیه اروپائی فرا خوانده تا بر تصمیم آن اتحادیه مبنی بر حذف نام یک گروه ایرانی تبعیدی مخالف از لست سازمان های دهشت افگن، احتجاج کند.

مهدی سفری، کفیل وزارت خارجه ایران، دیپلوماتهای ایرانی در کشور های دول عضو اتحادیه اروپائی را به تهران احضار نمود تا بدین وسیله در مورد حذف نام گروه "مجاهدین خلق" از لست دهشت افگنان در نزد اتحادیه اروپائی، شکایت کند.

او به دیپلوماتهای ایران گفته است، ایران روش دوگانه اتحادیه اروپائی را در برابر دهشت افگنی، بشدت محکوم میکند.

سفری گفت وی معتقد است هدف حذف نام گروه مجاهدین خلق از لست گروه های دهشت افگن، دلیل سیاسی دارد.

XS
SM
MD
LG