لینک های دسترسی

Breaking News

کمیتۀ پارلمانی قزغزستان - پلان مسدود نمودن پایگاه هوایی امریکا در آنکشور


یک کمیتۀ پارلمانی قزغزستان پلان مسدود نمودن یک پایگاه هوایی ایالات متحده را در آن کشور آسیای مرکزی تصویب کرد و رای گیری کامل پارلمان روی این موضوع این هفته صورت خواهد گرفت.

کمیتۀ دفاعی پارلمان قزغزستان، امروز دوشنبه تصمیم حکومت مبنی بر ختم دسترسی ایالات متحده را به پایگاه هوایی مناس تصویب کرد. این پاپگاه نقش با اهمیت لوژستیکی را در تعبیۀ و انتقال اکمالات به عساکر ناتو وایالات متحده در افغانستان ایفا میکرد.

یک مقام قرغزی امروز دوشنبه گفت حکومت این هفته یک لایحۀ جدید را به پارلمان روی ختم تمام موافقات تعبیۀ عساکر ائتلاف از پایگاه مناس خواهد فرستاد. این لایحه شامل ایالات متحده بوده و بر سایر اعضای ائتلاف نیز مرعی الاجرا خواهد بود.

اما وزارت خارجۀ قزاقستان امروز گفت که به ایالات متحده اجازه خواهد داد تا از قملرو آنکشور برای انتقال اکمالات غیر نظامی برای عساکرش در افغانستان استفاده کند.

یک سخنگوی وزارت خارجۀ قزاقستان گفت مقامات قزاق وامریکا هنوز وقت دارند تا روی محدوده های تخنیکی وتجارتی کار نمایند.

کرمان بیگ باقی یوڤ رئیس جمهور قزغزستان هفتۀ گذشته در ماسکو گفته بود که وی در نظر دارد که دسترسی ایالات متحده را به پایگاه مناس پایان بخشد. رهبر قزغزستان هنگام اقامت در روسیه حدود دو ملیارد دالر قرضه و کمک روسیه را بدست آورد.

سرگی ایڤانوڤ معاون صدراعظم روسیه روز یکشنبه گفته بود که کشورش از کمک مالی برای تحت نفوذ قراردادن تصمیم قرغزستان استفاده نکرده ایگور چودینوڤ صدراعظم قزغزستان نیز عین تبصره ها را چند روز قبل نیز بعمل آورده بود.

انتظارمیرود که پارلمان قزغزستان روی لایحۀ رای گیری کند که مسدود شدن آن پایگاه را تقاضا میکند.

یک سخنگوی حکومت روز جمعه در بشکک گفت که تصمیم مسدود نمودن پایگاه مناس نهایی میباشد. قبل بر این مامورین امریکایی وقزغزی گفته بودند که مباحثات دوام دارد. از روز جمعه بدین سو ، وزارت خارجۀ ایالات متحده میگوید کدام یاد داشت یا اطلاعیۀ رسمی از جانب قزغزستان روی موقف آن پایگاه دریافت نداشته است.

مسدود شدن این پایگاه یک چالش لوژستیکی بزرگی را برای ایالات متحده ایجاد میکندکه اعزام هزاران عسکر بیشتر را امسال به افغانستان مورد بحث قرارداده است.

XS
SM
MD
LG