لینک های دسترسی

تجلیل از روز ملی رؤسای جمهور ایالات متحده


ملیون ها امریکائی امروز از رخصتی عمومی استفاده کرده و از روز تولد جورج واشنگتن تجلیل میکنند، اگرچه این روز تعطیل اکثراً بنام روز رؤسای جمهور یاد میشود.

در ماۀ فبروری دو رئیس جمهور بسیار قابل احترام ایالات متحده تولد شده اند، جورج واشنگتن در سال ۱۷۳۲ و ابراهام لنکن در سال ۱۸۰۹.

این روز رخصتی برای اولین بار در سال ۱۸۸۵ باحترام از روز تولد واشنگتن که تاریخ ۲۲ فبروری است تجلیل گردید. او اولین رئیس جمهور ایالات متحده بود.

امریکائی ها در بسیاری از ایالات بعد از قتل لنکن در ختم جنگ داخلی در سال ۱۸۶۵ همچنان از روز تولد او که ۱۲ فبروری است به تجلیل آغاز کردند.اما آنروز یک روز تعطیل فدرال نیست.

کانگرس ایالات متحده در سال ۱۹۶۸ لایحه ای را تصویب کرد که طبق آن سومین دوشنبۀ ماۀ فبروری رسماً روز تعطیل سالگرد تولد واشنگتن تعیین گردید.

اما امریکائیان این روز را روز رؤسای جمهور خوانده و از هر دو رئیس جمهور یعنی واشنگتن و لنکن تجلیل میکنند.

XS
SM
MD
LG