لینک های دسترسی

اعزام ۱۷ هزار عسکر امریکایی به افغانستان - 'اراده مستحکم اوباما در جنگ افغانستان'


در روزنامه نیوریاک تایمز بقلم هیلینی کوپر بروز چهارشنبه آمده است که رئیس جمهور براک اوباما ۱۷ هزار عسکر امریکایی را در بهار و تابستان سال جاری به افغانستان اعزام خواهد کرد، که بار دیگر اراده مستحکم او را در جنگی که عقیده داشت به استقامت نادرست سوق یافته، نشان داد.

این فرمان فیصدی ۳۶ هزار نیرو امریکایی را در افغانستان ۵۰ در صد افزایش میدهد. مامورین قصر سفید میگویند تصمیم بعدی بخاطر افزایش تعداد قوا در آن کشور بعد از َآن صورت خواهد گرفت که حکومت امریکا پالیسی گسترده این کشور را در قبال افغانستان بررسی کند.

آقای اوباما در یک بیانیه مطبوعاتی گفت افزایش در تعداد عساکر بخاطر "با ثبات ساختن وضع رو بزوال" افغانستان مهم است وآن کشور توجه ستراتیژیک و منابع که به آن نیاز دارد بدست نیاورده است.

نیویارک تایمز می نگارد برای فعلاً، تصمیم آقای اوباما تعداد عساکر را تقریباً به همان اندازه افزایش میدهد که قوماندان های امریکایی در افغانستان از او خواسته بودند. ولی این تصمیم برای رئیس جمهوری که وعده خروج فوری نیرو های امریکایی را از عراق کرده بود، احتمال ایجاد مشکلات سیاسی را نشان میدهد.

بگفتۀ نیو یارک تایمز تعداد زیاد کارشناسان بدین باور اند که برای ایالات متحده افغانستان نسبت به عراق چالش مغلقتری میباشد، خصوصاً هنگامیکه پاکستان برای شورشیان طالبان و القاعده پناه گاهای مصونی را فراهم ساخته است.

گروه های ضد جنگ تصمیم آقای اوباما را قبل از آنکه توسط قصر سفید اعلام شود، مورد انتقاد قرار دادند.

تام اندریس رئیس اداره اتحاد برای پیروزی بدون جنگ میگوید رئیس جمهور این قوا را قبل بر اینکه بداند ماموریت آنها در افغانستان چیست به آن کشور اعزام مینماید.

طی بیانیه مطبوعاتی آقای اوباما گفت درحالیکه ما نیرو ها را از عراق خارج میسازیم، این امر فرصت را برای ما مهیا میسازد تا حضور امریکا را در افغانستان توسعه بدهیم.

نیویارک تایمز می افزاید قرار است بررسی پالیسی حکومت جدید در قبال افغانستان قبل از ماه اپریل تکمیل شود که در آن زمان آقای اوباما بخاطر اشتراک در کنفرانس ناتو به اروپا سفرمی نماید. توقع میرود او بر متحدین امریکا فشار وارد کند تا تعداد عساکر و کمک های خود را به افغانستان افزایش دهند.

طی مصاحبۀ با شبکه نشراتی کانادا، آقای اوباما گفت او اطمینان کامل دارد که مسلۀ افغانستان، طالبان و گسترش افراطیون در منطقه تنها از طریق نظامی حل نمیشود.

XS
SM
MD
LG