لینک های دسترسی

Breaking News

رای گیری در مورد مسدود شدن پایگاه نظامی امریکا در قرغزستان


پارلمان قرغزستان در مورد بیرون کشیدن قوای امریکایی از میدان هوایی مناس که یک نقطۀ کلیدی تدارکات برای قوای غربی در جنگ افغانستان است، رای داد.

پارلمان بروز پنجشنبه با اکثریت قاطع از تصمیم کورمان بیک باقی یف رئیس جمهور قرغزستان برای پایان بخشیدن دسترسی امریکا به این قرار گاه حمایت نمود.

حزب حق ژول آقای باقی یف از تسلط در پارلمان کشور برخور دار است.

بکتی بیک بشیموف رهبر حزب سوسیال دموکرات یگانه عضو پارلمان که این لایحه را ویتو نمود در مصاحبه با صدای امریکا گفت که وی و اعضای حزبش یک بیانیۀ را صادر نمودند مبنی بر اینکه قرار گاه هوایی مناس یک ارتباط مهم برای نظام جمعی امنیتی منطقه است و مسدود ساختن آن یک شتاب جدی خواهد بود.

اگر باقی یف این لایحه را امضا کند و حکومت یک اطلاعیۀ خروج را صادر کند ایالات متحده الی ۱۸۰ روز مهلت خواهد داشت تا آنکشور را ترک گوید.

قرارگاه هوایی مناس یگانه قرارگاه در منطقه است که بروی قوای امریکایی باز است.

بیشتر تدارکات امریکایی و ناتو به افغانستان از طریق زمینی از پاکستان وارد اینکشور میشود اما این کاروان ها طی ماه های اخیر بطور فزاینده ای از طرف تندروان طالبان و القاعده مورد حمله قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG