لینک های دسترسی

انفجار مهلک در مراسم تشییع جنازۀ شیعیان


مقامات پاکستانی میگویند یک بم گزار انتحاری حد اقل ۲۸ نفر را در مراسم تشییع جنازۀ یک رهبر مقتول شیعیان در شمال غرب پاکستان بقتل رسانیده و ده ها تن دیگر را مجروح ساخت.

کسی مسؤلیت این انفجار امروزی را در شهرک دیرۀ اسمعیل خان، مدعی نشده است. شاهدان عینی میگویند بلافاصله بعد از انفجار، شورش آغاز یافت و شیعیان خشمگین بر پولیس که بمحل شتافت گلوله باری کردند.

یک مقام پاکستانی میگوید عساکر برای آرام ساختن خشونت بمحل فرستاده شدند.

تشنج فرقوی برای سالها در دیرۀ اسمعیل خان شدید بوده است. این شهر در نزدیک منطقۀ قبایلی ناآرام پاکستان قرار دارد.


XS
SM
MD
LG