لینک های دسترسی

چرخش و تراکم اجسام سماوی در مدار زمین - تهدیدی برای زمین؟


چند روز قبل که یک سفینه کیهانی از کار افتاده روسی و یک ماهواره فعال امریکائی، در مدار زمین بهم اصابت کردند و بدنه های خورد و متلاشی شده آین دو با تعداد کثیری ذرات دیگر در دور زمین، پیوستند.

حادثه اخیر و متراکم شدن شان با ذرات دیگر در دور زمین، این خطر را در بر دارد که همچو تصادمات احتمال دارد باز هم دست دهد و خطری را برای زمین ببار آرد.

درین رابطه کانفرانسی در این هفته در ویانا، پایتخت اتریش، دایر میگردد. موضوع کنفرانس، طرق بر خورد و رسیدگی با مشکل هزاران هزار ذره و اجسام خوردیست که از دیر زمان در مدار زمین در چرخش بوده اند.

متخصصین میگویند، اگر در زمینه کاری صورت نگیرد، تراکم زیاد اجسام در مدار زمین سرانجام باعث تصادم شان به زمین شده و حوادث وخیمی را ببار خواهند آورد.

بعضی ها پیشنهاد کرده اند که طریق از بین بردن این ذرات، پاک کاری کیهان است. ولی برخی دیگر ادعا میکنند که اصلا امکان ندارد جو زمین را از وجود این همه ذرات و پارچه ها پاک کرد.

به گفته نیکولاس جانسن، سر انجنیر ذرات متلاشی شده در مدار زمین، در حال حاضر در سطوح پائینی و بالائی کره زمین، حدود ۱۹٫۰۰۰ ذره و پارچه متواری در حال چرخش است - بشمول ۹۰۰ ماهواره که یک تعداد زیاد آن غیر مستعمل بوده و از کار مانده اند.

موضوع ترسناک این است که در بین این نزده هزار جسم در حال چرخش در مدار زمین، حدود ۱۰ هزار ذره آن ۴ انچ بزرگ اند.

همین اجسام خورد باعث حادثه ۱۰ فبروری بین وسایط روسی و امریکائی گردیدند.

نیکولاس جانس میگوید اگر راه حل این موضوع سراع نگردد، احتمال تصادمات در جو زمین تا ۲۰۵۰ سال زیاد خواهد شد.

XS
SM
MD
LG