لینک های دسترسی

موسسه آموزش و ارتقای ظرفیت معملین (AIL) در افغانستان


موسسه آموزش افغان که بناممخفف (AIL) یاد می گردد، یکی از مراکزی است که سالانه صد ها معلم را در بخش ارتقای سویه و ظرفیت های تدریسی آنها تربیه مینماید. این انستیتوت با سابقه بیش از ۱۰ سال حتی در زمان رژیم طالبان نیزمخفیانه به آموزش زنان و دختران افغان ادامه میداد.

خانم سکینه که در بین تعداد زیاد مسئولین و فعالان تعلیم و تربیه در موسسهصلح ایالات متحدهدر شهر واشنگتن دی سی صحبت میکرد گفت، انستیتوت آموزش افغان اساساً یگانه مرکز آموزشی برای زنان در آوانی بود که آنها اجازه رفتن به مکتب را نداشتند.

خانم سکینه میگوید کار اداره او از بدو تاسیس در سال ۱۹۹۵ تا حال بر تربیه معلم متمرکز بوده است. او گفت تا اکنون بیش از ۱۶ هزار معلم را در ولایات مختلف افغانستان و همچنان در پشاور پاکستان کمک نموده است.

او علاوه کرد که برنامه های انستیتوت آموزش افغان، بامعارف افغانستان در بخش های اصلاح نصاب تعلیمی، تعلیم و تربیه صحی، حکومتداری، آشتائیبا مراکز انترنتی و کسب بورس یا دعوت نامه های تحصیلی در خارج همکاری میکند.

خانم سکینه میگوید اداره او در مناطق مختلف افغانستان فعالیت میکند. در رابطه به مشکلات امنیتی و مخالفت های گروه های محافظه کار با کار های این موسسه میگوید، اساساً همه موسسات باید به اساس قوانین کشور تدریس نمایند.

و به اعتقادات مردم احترام نمایند. او علاوه کرد که در صورتی برنامۀ آموزشی را آغاز میکند که مردم محل بدان رضایت داشته باشند و این بر پایهرضایت آنها است که موسسه او با ایشان باب گفت و شنود را باز میکند.

خانم سکینه میگوید او همکارانش ، باوجود مشکلات امنیتی، تا هنوز دچار کدام مشکل نشده اند، ولی او میگوید از احتیاط کار میگیرند.

وی در رابطه به تامین مصارف موسسه گفت موسسه او شاید در آینده دچار مشکلات شود ولی در حال حاضر از آن ناحیه نگران نیست.

خانم سکینه اظهار عقیده میکند که اگر با طالبان افغان مذاکره شود، آنها ممکن خانمان را اجازه دهند به مکتب بروند، ولی طالبان خارجی که در افغانستان هستند، اجازه نمیدهند طبقه اناث درس بخوانند و تعلیم حاصل نمایند.

او میگوید هدف عمده کار و اداره او خدمت به مردم افغانستان و افغان است، چه با در نظرداشت جنگ بیش از سه دهه، در جامعه افغانی زنان از عادی ترین امکانات و تعلیمات ابتدای محروم مانده اند.

خانم سکینه میگوید در نصاب تعلیمی که در مکاتب او تدریس میشود، برای هر سن و هر طبقه مواد گنجانیده شده است. خصوصاً آنعده زنانیکه طی سال های گذشته نتوانسته اند به مکتب بروند.

او میگوید موسسه اوسعی میکنددر صنوف درسی فضای خانواده گی را ایجاد نماید بنحویکهحتی خانم ها با اطفال شان بتوانند در داخل صنف درس بخوانند. خانم سکینه میگوید ۴۰ در صد محصلین و متعملین که مکاتبی تائسیس شده توسط او درس میخوانند، بیوه و یتیم اند.

مانند سایر افغان ها، خانم سکینه میگوید نیرو های بین المللی و کشور های کمک کننده باید شرایط افغانستان را درک نموده کوشش کنند با افغان ها همکاری نمایند. او میگوید هیچگاه نخواهد آماده بود با آنعده خارجی ها کار کند که بخواهند به طریقه خود شان برنامه ریزی نمایند، بلکه برنامه ها باید نظر به ذوق و نیاز افغان ها طرح شود.

خانم سکینه از کشور های خارجی که در افغانستان کمک میکنند خواست تا در بخش های رهبری همکاری نمایند تا افغان ها درسطح عالی قابلیت کاری شان بهتر شود وآنها بتوانند با اکثریت افغان ها در طبقات پایئن همکاری نمایند. و او تکرار نمود که باید تمام کار های بازسازی شکل افغانی را اختیار نماید.

XS
SM
MD
LG