لینک های دسترسی

تخریب لابراتوار های تولید هیرویین در ننگرهار


جنرال داود داود، ٌمعین بخش مبارزه علیه مواد مخدر در وزارت داخله میگوید، عساکر این اداره افزون بر تخریب چندین لابراتوار تولید تریاک، تعدادی از قاچاقبران بین المللی را نیز دستگیر نموده اند.

جنرال داود دریک نشست خبری به روز پنجشنبه در کابل گفت، طی یک عملیات گسترده، عساکر اداره مبارزه با مواد مخدر، در ولایت ننگرهار ۹ لابراتوار تولید هیرویین را از بین بردند.

آنها هفته گذشته ۱۲ لابراتوار دیگر را نیز تخریب نموده بودند.

وی همچنان از تخریب سه هزار هکتار زمین در ولایت هلمند که کوکنار کشت شده بود، خبر داد.

ٌمعین اداره مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله از دستگیری قاچاقبران بین المللی خبر میدهد که هفده تن از اتباع پاکستان نیز شامل دستگیر شده گان میباشند.

وی در مورد وارد شدن مواد کیمیاوی که به منظور تولید هرویین به مصرف میرسد گفت، بعد از این دولت افغانستان تصمیم گرفته است که به منظور جلوگیری از ورود هر نوع مواد کیمیاوی، کنترول را در مرز ها شدید میسازد.

آقای داود اعلان نمود که در ولایت هلمند نوعی از مواد کیمیاوی که به منظور تولید هیرویین استفاده میشود بدست آمده است که باعث سر دردی استعمال کننده گان تریاک میگردد.

XS
SM
MD
LG