لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی زنان را تشویق نمود که از حقوق خود استفاده کرده و رای بدهند


حامد کرزی، ریس جمهور افغانستان از زنان افغان خواسته است که از حقوق خود استفاده کرده و در انتخابات ریاست جمهوری که امسال دایر میگردد، رای بدهند.

حامد کرزی این را در محفلیکه به مناسب روز بین المللی زن امروز یکشنبه در کابل دایر گردیده بود، اظهار کرد.

کرزی برای انتخاب مجدد در انتخابات که در ۲۰ آگست بر گزار میگردد، خود را کاندید کرده است.

زنان و دختران در افغانستان در دوران طالبان اجازه نداشتند که به مکتب رفته و یا مالک دکان و تجارت باشند.

موسسه عفو بین المللی میگوید، زنان افغان در قسمت تدریس و یا تحصیل هنوز هم مورد تهدید قرار میگیرند.

این گروه حقوق بشر میگوید، زنان هنوز هم با اعمال تبعض آمیز به شمول ازدواج های اجباری و یا تبادله برای پرداخت قروض، مواجه اند.

XS
SM
MD
LG