لینک های دسترسی

هلاکت ۷ عسکر در خوست و قتل خبرنگار افغان


مقامات افغان میگویند از اثر انفجار یک بم کنار جاده در جنوب انکشور ۷ عسکر کشته شدند.

مقامات میگویند انفجار امروز چهارشنبه در ولایت خوست صورت گرفت. تفصیلی بیشتری در مورد داده نشده است.

در سایر خبر ها، یک خبرنگار افغان که یک سال را در توقیف گاه نظامی امریکا سپری کرده بود، در قندهار کشته شد.

شاهدان میگویند چند نفر ناشناس موتر خود را بطرف موتر جاوید احمد که در حال راندن بود، نزدیک ساخته و بر او آتش گشودند.

تا به حال کسی ادعای مسولیت نکرده است.

احمد جاوید فلمبردار چندین رسانه خبری کانادایی بود. او پس از سپری ۱۱ ماه توقیف در پایگاه نظامی امریکا در بگرام، آزاد شده بود. توقیف او مورد انتقاد موسسات حقوق بشر قرار گرفته بود.

اردوی امریکا او را "دشمن غیر قانونی جنگ" اعلان کرده و بعدا بدون کدام توضیحی او را رها نمود.

XS
SM
MD
LG